Jak działa aparat do magnetoterapii?

Magnetoterapia jest działem fizykoterapii koncentrującym się na działaniu pola magnetycznego o względnie niskiej, nieprzekraczającej 100 megaherców, częstotliwości oraz indukcji w zakresie 0,1-10 megatesli. Metodzie tej przypisuje się wielorakie oddziaływanie, jednakże […]