Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami rynku centralek telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają bardzo duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – czym właściwie są?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć działanie przedsiębiorstwa oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centralka telefoniczna umożliwia przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.