Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Uzupełnij swoje wiadomości o windykacji faktur.

Jest wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się wobec dłużnika rozmaite działania dopuszczone w obowiązujących przepisach. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia taką samą liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w określonym czasie bezsprzecznie rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – wiadomości o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może przygotować własne scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, określając między innymi interwały pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeśli wymienione powyżej działania zadziałają, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje także zauważalną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]