Co to jest metoda kasowa?

W tym miejscu uzyskasz szczegółowe informacje na temat metody kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po przelaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi bądź sprzedane towary. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej zapłaty. Ze względu na wymieniony wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, lecz muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich pilnowania, aby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Z kolei już przy stu lub więcej fakturach nadzór należności wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu oraz zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]