Podobieństwa i różnice między fakturą proforma i fakturą VAT

Uzyskaj więcej informacji o tym, jak wygląda faktura proforma.

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą, ale także i gros osób dokonujących zakupów w sieci, otrzymał choć raz fakturę pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Faktura proforma – dowód handlowy czy księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „dla pozoru”, stąd nieraz spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się jednak zachować ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący formą przedłożenia pewnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zakupu towaru ani zrealizowania usługi, a więc zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, ponieważ tyczy się usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, toteż warunki transakcji w niej opisane mogą w każdej chwili być zmodyfikowane.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma posiada te same dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych zniżek,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie przewidywanego terminu dostarczenia towaru lub realizacji usługi.

By nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy także pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, kiedy odbiorca przeleje już przedpłatę albo uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.