Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Szukasz generatora not księgowych? Skieruj się na ten adres.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Kiedy należy wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co ważne, notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Wszak opóźnienie we wniesienia należności może być kwestią przejściowych kłopotów finansowych bądź zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]