Badania operatorów – co to takiego?

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje badania te znajdują również zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się znacznie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe i testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość i dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób zamierzających wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Poznając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie umiała w dość szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do widzenia przestrzennego, koncentracji uwagi i oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]