Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze wykonują setki specjalistycznych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że w sieci nietrudno wyszperać darmowe narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nieraz obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależy koszt tłumaczeń?

Czas realizacji, język, rodzaj tłumaczenia – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacisz za tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest zasadniczo o kilkanaście procent tańszy niż translacja na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (angielski, holenderski) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w tekście zagadnienia. Przekład referatów medycznych, kontraktów handlowych albo prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, ale również odpowiednią wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji groźnych w skutkach błędów.

Dlaczego przekład przysięgły to większy koszt?

Trzeba zaznaczyć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie oznacza czy przekład wykonano z kopii, odpisu bądź oryginału oraz nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zwykle mają stały cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]