Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Jeżeli szukasz fachowej pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, zajrzyj na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają pośród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia studiów bądź zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]