Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Szukasz szczegółowych wiadomości o rozwoju pracowników? Zajrzyj na https://janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników w dużym stopniu przekłada się na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana kadra zaopatrzona w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to wszak istotny filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij utajony potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich indywidualnych uwarunkowań i kwalifikacji może wspomóc pracodawcę w budowaniu kadry, która będzie przygotowana na najtrudniejsze wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego specjalistę można wychwycić, który z pracowników manifestuje umiejętności kierownicze i zostanie rzetelnym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane na różnorodne sposoby – m.in. w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie spotkań z zatrudnionymi wykorzystywane są uznane techniki szkoleń, jak np. symulacje, case study (studium przypadku), zadania grupowe bądź wywiady. W ten sposób można wydobyć prawdziwe możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować pracę z załogą w postaci coachingu.

Poszczególne fazy audytów AC/DC

Kompetentny audyt jest rozdzielona na wiele części. Rozpoczyna się od analizy kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w firmie. Następnie audytor wybiera techniki, które zostaną zastosowane w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest przekazanie informacji na temat intencji sesji oraz tego, co zamierza się za jej sprawą wypracować. Nie bez wpływu jest też miejsce, w którym zostaną poprowadzone audyty zespołów – powinno one gwarantować komfort, który pomoże zrealizować założenia sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy lub indywidualny) jest prowadzony przez doświadczonych doradców z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi od czterech do sześciu godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje wyczerpujący, indywidualny protokół, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony oraz przekazane są polecenia, jak należy poprowadzić kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]