Osuszanie fundamentów to zadanie dla profesjonalnej ekipy

Nawet jeśli budynek stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje ryzyko, iż z czasem mury będzie penetrować wilgoć. Może się to zdarzyć też bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie źle wykonanej lub osłabionej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – najpierw ustalenie przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od zlokalizowania przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak łazienki, kuchnie czy niewietrzone piwnice pojawiająca się na murach pleśń jest często następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany obiektu lub gdy zdarzyło się zalanie w następstwie powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla zawodowców z zakresu hydroizolacji.

Sposoby osuszania ścian

Eksperci, którzy mają obszerne doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoje działania od diagnozy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Stanowi to podstawę do wybrania właściwych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na murach wykwitają zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się w górę – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, w szczególności w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która zastopuje wznoszenie się wody ku górze. Następną fazą, rzecz jasna po właściwym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie domów wymaga niekiedy przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a następnie nałożenie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. W wielu przypadkach konieczne będzie także odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych elementów budowli, jak płyty posadzkowe, żelbetonowe, dylatacje oraz stropy żelbetowe.